31 Jaar Jan en Lister – Van Triëst naar Gebiedsteams20230213115005

31 Jaar Jan en Lister – Van Triëst naar Gebiedsteams

Eind 2020 vertrok Jan Berndsen bij Lister na 14 jaar bestuurder te zijn geweest van de raad van bestuur. Om zijn grote hoeveelheid kennis vast te legg...