Andere ggz

volgens Blauwe Paard Netwerk

 
Hebben we als samenleving voldoende oog voor stigma, verstoorde communicatie en gevoelens van uitzichtloosheid die gepaard gaan met het ervaren van psychische kwetsbaarheid?
Is onbegrepen gedrag altijd onderdeel van een diagnose, of zegt het ook iets over onszelf als omgeving? Doen wij genoeg ons best om de ander te begrijpen?

Goede mentale gezondheid voor iedereen

Het Blauwe Paard Netwerk verkent deze vragen om bij te dragen aan een goede mentale gezondheid voor iedereen. Met als onderdeel een herstelondersteunende GGZ.

We werken samen aan hulp waarmee mensen zich gesterkt voelen om in hun eigen omgeving hun unieke oplossingen en betekenissen te vinden. Een veilige omgeving waar zij duurzaam werken aan hun herstel. Met, alleen als het echt nodig is, een minimaal klinisch verblijf.

Door in verbinding en in dialoog te blijven, juist als het moeilijk wordt.
Door te vragen, te luisteren en betrouwbaar te zijn.
Door mee te bewegen, soms tot een uiterste, maar niet los te laten.
Door de cliënt, burger, patiënt en zijn netwerk daadwerkelijk nabij te zijn.
Door in gezamenlijke verantwoordelijkheid te bouwen aan nieuwe netwerken.
Door het omarmen van nieuwe perspectieven, met ervaringskennis als onmisbare bron bij het vinden van openingen en antwoorden in complexe situaties.
Door te vertrouwen op het herstellend vermogen van ieder mens.