Blauwe Paard Netwerk

Iedereen is kwetsbaar én krachtig. Dat is onze overtuiging.

 
Iedereen is kwetsbaar én krachtig. Dat is onze overtuiging. Maar wanneer we psychisch lijden van dichtbij meemaken, verliezen we iemands eigenheid, ervaring en zeggenschap vaak uit het oog. Terwijl psychisch lijden onderdeel is van mens zijn. Niets meer en niets minder. Dat betekent dat daar waar we wonen, werken en samenleven het vanzelfsprekend is dat we met (psychische) kwetsbaarheid om moeten kunnen gaan. Ook als het moeilijk wordt.

Dat vraagt moed, lef én zorgvuldigheid.

We nodigen gemeenten en organisaties in zorg en welzijn uit om met alle betrokkenen te bouwen aan een samenleving waar iedereen, in alle verscheidenheid, zijn unieke plek inneemt.

Soms is het daarbij nodig om aan te sluiten bij (vastgelopen) herstelprocessen van burgers. In betrokken bescheidenheid en in open dialoog. Met respect voor ieders eigenheid, autonomie en ervaringskennis. Met geloof in kansen en kracht. Nieuwsgierig naar ervaringen uit het verleden, beleving van het heden en naar dromen voor de toekomst.

Blauwe Paard Netwerk

Bestuurlijke en ervaringsdeskundige kennis

De partners van Blauwe Paard Netwerk zijn ervaren in het begeleiden van organisaties bij deze uitdagende opdracht. We bieden advies, training en tools zodat professionals met plezier en vertrouwen passende ondersteuning kunnen bieden in elke situatie. We bundelen daarvoor bestuurlijke en ervaringsdeskundige kennis voor het beste resultaat.