Martijn Kole

‘Iedereen in deze wereld heeft een bijdrage te leveren’

Ik acht mensen hoog. Dagelijks ben ik verrast en verwonderd door wat mensen meedragen en hoe zij vorm weten te geven aan hun leven. Ieders verhaal mag gehoord worden. Ik wil mensen leren zien. Ook in hun nood.

Psychisch lijden heeft vaak te maken met verstoorde verbindingen. Ik weet hoe eenzaam dat is.
Mijn rol is mensen uitnodigen die verbroken verbindingen te onderzoeken en weer aan te gaan.

De expertise van Martijn

Ik geef lezingen, workshops en advies over implementatie van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg. Ook kun je me inschakelen voor intervisie.

Daarnaast faciliteer ik, in samenwerking met collega’s, Peersupported Open Dialoque voor cliënten en hun netwerk. Ik werk in binnen- en buitenland, eventueel Engelstalig.

Heb je een vraag aan Martijn? Neem dan contact op.