Jan Berndsen

‘Mijn vertrouwen in dat het goed komt is de basis. In goede dialoog kom je eruit.’

Mentale klachten staan altijd in relatie tot een ander. Ze hebben te maken met ervaringen, met hoeveel ruimte je krijgt en durft te nemen, met je autonomie. Daarom is het best moeilijk er over te praten. Het raakt ook altijd de ander. Het is mijn diepste overtuiging dat herstel begint bij mogen zeggen wat je écht vindt en voelt. En dat we leren oprecht naar elkaar te luisteren.

Dat uitgangspunt geldt ook in organisaties. De ruimte die de medewerker krijgt, bepaalt de ruimte die de cliënt krijgt.

Ik heb een groot vertrouwen in de veerkracht van mensen. Het leven is niet gestructureerd, we staan voortdurend voor uitdagingen. We kunnen dat als probleem benoemen en proberen te controleren. We kunnen ook meebewegen vanuit een vertrouwen dat het goed komt door ervan te leren. Dat vraagt dus iets van jezelf, maar ook van je omgeving.

De expertise van Jan

Ik ben beschikbaar voor vraagstukken rond de implementatie van herstelondersteunende zorg, interim organisatieadvies en begeleiding bij systemen die vastgelopen zijn. Door mijn verbondenheid met het Instituut voor Positieve Gezondheid ben ik ook thuis in de maatschappelijke taal en teken, die zo gemist wordt in de GGZ.

Projecten waarbij de hoop op succes is opgegeven, blaas ik nieuw leven in. Door geduld, vertrouwen en mijn blik gericht op de stip aan de horizon.

Heb je een vraag aan Jan? Neem dan contact op.